Toelaatbaarheidsverklaringen

Arrangement voor SBO of SO: toelaatbaarheidsverklaringen

Als ook een intern arrangement ontoereikend is kan de school samen met de ouders/verzorgers een aanvraag voor een toelaatsbaarheidsverklaring voor het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs aanvragen bij het Samenwerkingsverband.

Elke deelregio heeft een Commissie van Arrangementen (CvA) die het Samenwerkingsverband daarover een bindend advies geeft.
Het bestuur toetst marginaal of de aanvraag aan de eisen voldoet. Is het dossier bijvoorbeeld op orde, zijn ouders/verzorgers betrokken bij de aanvraag en hebben zij ondertekend, is een OPP bijgevoegd, is de duur van de TLV ingevuld en is de voorgestelde bekostiging in overeenstemming met de aanvraag.

De TLV wordt gestuurd naar het schoolbestuur van de aanvragende/bekostigende school met een afschrift aan ouders/verzorgers van de leerling.

Algemene afspraken binnen het SWV 23-02

  1. De route op weg naar een TLV wordt gestart in de deelregio’s, zo dicht mogelijk bij de scholen
  2. Ondersteuning van de scholen vindt plaats op deelregionaal niveau door de zorgplatforms/steunpunten;
  3. Indien binnen de school en ondanks de inzet van het zorgplatform/steunpunt niet kan worden voldaan aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling, dan kan een aanvraag voor een arrangement worden ingediend bij de Commissie van Arrangementen in de eigen deelregio. Het advies voor verwijzing S(B)O wordt vervolgens verzonden aan het bestuur van SWV 23-02;
  4. De taak en verantwoordelijkheid van het bestuur van het Samenwerkingsverband is het op hoofdlijnen procedureel toetsen van de aanvraag op de gevolgde procedure en de bekostiging (categorie 1, 2 of 3);
  5. Het besluit van het Samenwerkingsverband is bindend;
  6. De TLV wordt verzonden aan het schoolbestuur van de aanvragende school met een afschrift aan ouders/verzorgers.

De aanvraagformulieren voor een TLV zijn te vinden op de websites van de deelregio's.