Overgang PO naar VO

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in de ontwikkeling van leerlingen. Om deze stap nog beter en adequater te laten verlopen zijn er in het werkgebied van de Samenwerkingsverbanden 2302 PO en VO Commissies 10-14 ingesteld.
Deze commissies zijn bedoeld om het onderwijs te helpen bij de overgang leerlingen waarbij gedacht wordt aan extra ondersteuning in het VO of aan voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Ouders/verzorgers worden hier uiteraard bij betrokken.

Wat doet een Commissie 10-14
De Commissie probeert zicht te krijgen op de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen die gaan overstappen van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. De commissie heeft dan de taak om een advies te geven over het onderwijsarrangement dat voor een leerling wenselijk of noodzakelijk is in het VO (of eventueel VSO).

We werken met subregio’s. Er is een commissie 10-14 in de regio Enschede, Hengelo en Oldenzaal.