Basisondersteuning / schoolondersteuningsprofiel

Alle reguliere basisscholen moeten leerlingen basisondersteuning kunnen bieden. De schoolbesturen uit de regio hebben afspraken met elkaar gemaakt over wat basisondersteuning is en wat precies onder basisondersteuning valt. Deze afspraken staan in het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband 2302 PO.

Naast basisondersteuning kunnen scholen specifieke extra ondersteuning bieden. Elke school legt in het schoolondersteuningsprofiel vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel staat op de website van de school.