Arrangementen

Is de basisondersteuning ontoereikend? Dan kan de school samen met de ouders/verzorgers bij de deelregio een arrangement aanvragen. Voordat hiertoe wordt besloten wordt de leerling altijd eerst besproken in het ondersteuningsteam van de school.

In het deelregioplan (per deelregio) zijn de procedure en werkwijze beschreven bij de inzet van arrangementen.