Voor scholen

Kinderen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Passend onderwijs, noemen we dat. Als professional op school ben je verantwoordelijk om de kinderen die dat nodig hebben, extra aandacht te geven.

De meeste kinderen stromen zonder noemenswaardige problemen door van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het basisonderwijs. Sommige kinderen hebben echter wat meer ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk zijn, voor een langere periode of voor de gehele schoolperiode.

De bedoeling van passend onderwijs is onder meer dat kinderen veel vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Met behulp van de expertise uit het speciaal onderwijs kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van ieder kind.