Niet eens met een beslissing?

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Problemen kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de leerkracht, de directeur, of een speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon. Als het niet lukt om een oplossing te vinden, kunt u het probleem bespreken met de externe vertrouwenspersoon van de school.

Klachtenregeling
Heeft u een klacht over de school? Of bent u het niet eens met een beslissing? Kijk dan op de website van de school of in de schoolgids. Elke school heeft een klachtenregeling. Komt u er samen niet uit? Meldt u dan bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft ook een klachtenregeling.

Niet eens over extra ondersteuning?
Als het niet goed gaat met een leerling, kunnen gemakkelijk verschillende inzichten ontstaan over wat het beste is voor het kind. Wat heeft de leerling nodig? Hoe kan de ondersteuning het best geboden worden? Soms kunnen betrokkenen het niet eens worden. Als goed overleg niet volstaat, is er een scala aan regelingen en voorzieningen waarvan u als ouder(s)/verzorger(s) gebruik kunt maken.

Inzet van onderwijszorgconsulenten
Onderwijsconsulenten adviseren en begeleiden ouders/verzorgers en scholen bij conflictsituaties rond kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. Bijvoorbeeld kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Ook proberen zij oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten. Een onderwijsconsulent kan pas worden ingeschakeld als u een gesprek heeft gevoerd met de leerkracht en met de directie van de school. De onderwijsconsulent zal u altijd vragen eerst contact op te nemen met het Samenwerkingsverband om te kijken of wij kunnen helpen. De organisatie voor onderwijsconsulenten is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Meer informatie vindt u op de website Onderwijsconsulenten.nl.

Procedures
Als de bemiddeling van een onderwijsconsulent niet tot een oplossing leidt, dan heeft u de mogelijkheid om verdere juridische stappen te zetten, afhankelijk van het soort geschil.

Meer informatie vindt u op onderwijsgeschillen.nl en geschillenpassendonderwijs.nl.