Naar het voortgezet onderwijs

Heeft een kind straks in het voortgezet onderwijs (VO) mogelijk extra ondersteuning nodig die de basisondersteuning te boven gaat? Zou de VO school voor deze leerling mogelijk een arrangement willen aanvragen? Of wordt gedacht aan voortgezet speciaal onderwijs (VSO)?

Het SWV 2302 PO heeft met het SWV 2302 VO de ‘Commissie 10-14’ ingesteld. Deze heeft als taak om zicht te krijgen op de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen tussen de 10 en 14 jaar die gaan overstappen van het primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.
Op basis van de bevindingen geeft een commissie een advies af voor de meest passende ondersteuning.
Het onderwijs kan vanaf groep 6/7 een beroep doen op deze commissie. Het is voor ouders/verzorgers niet mogelijk om een commissie zelf in te schakelen.
Een commissie adviseert niet over het uitstroomniveau van de leerling.
Er is een commissie 10-14 in de regio Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Voor meer informatie kijk op www.commissie1014.nl.