Hoe kunnen wij u helpen?

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig, wat nu?
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Ook dan kunt u uw kind aanmelden bij een basisschool in de buurt. De school bekijkt eerst of zij zelf de extra begeleiding kan geven. De school kan daarbij extra hulp en expertise vragen aan het Samenwerkingsverband via de deelregio’s.
Als school niet kan bieden wat uw kind nodig heeft, dan zoeken zij samen met u naar een school die wel de juiste ondersteuning kan bieden. Dat kan ook een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn, als uw kind meer gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft. Dit gebeurt allemaal in nauw overleg met u als ouder/verzorger.

De leerkracht en u
Een goede samenwerking tussen de school en u als ouder/verzorger is onmisbaar om uw kind passend onderwijs te bieden. Maakt u zich zorgen over uw kind op school? Dan is de meester of juf van uw kind uw eerste aanspreekpunt. Voor veel vragen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de intern begeleider van de school.

Het ondersteuningsteam van de school
Als de leerkracht merkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, dan zal hij of zij dit eerst met u bespreken. Samen kunt u eventueel besluiten om de vraag voor te leggen aan het ondersteuningsteam. Iedere school in onze regio heeft zo’n team. De deelregio’s kennen verschillende namen voor dit team (Schoolondersteuningsteam of Zorgadviesteams). In deze teams zitten diverse deskundigen die betrokken zijn bij de school. Zoals de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige en/of maatschappelijk werker. Ook kunnen externe deskundigen worden uitgenodigd voor dit overleg, waaronder een orthopedagoog of logopedist. Samen kijken we wat uw kind nodig heeft.

Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs
Om toegelaten te worden tot het speciaal (basis)onderwijs heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.
Via de intern begeleider en het schoolbestuur wordt de aanvraag ingediend bij de Commissie van Arrangeren van de betreffende deelregio. Deze commissie beoordeelt de aanvraag en adviseert het Samenwerkingsverband over de aanvraag.
Het Samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheidsverklaring af.