Raad van Toezicht

De RvT vervult de rol van toezichthouder en kent een vertegenwoordiger van de deelregio’s en een vertegenwoordiger van het SO (4 leden). Daarnaast is er een externe voorzitter. Ook is er een extern lid op bindende voordracht van de Ondersteuningsplanraad (OPR). Deze beide leden zijn toegevoegd om enige onafhankelijkheid in de RvT te brengen.
De RvT keurt het beleid goed (of af) en functioneert als interne toezichthouder.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
De heer W. Slingerland (onafhankelijk voorzitter)
De heer B. Donkers (onafhankelijk lid op voordracht van de OPR)
De heer F. Konings (voorzitter college van bestuur SKOMT)
De heer J. Sprakel (algemeen adjunct directeur KOE)
De heer B. Gengler (algemeen directeur SKOLO)
De heer P. Overakker (bestuurder Attendiz)

De Raad van Toezicht is bereikbaar via rvt@swv2302.nl.