Informatiebeveiliging en privacy

Het Samenwerkingsverband werkt volgens de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons privacyreglement leest u hoe het Samenwerkingsverband met persoonlijke gegevens omgaat. Het reglement is gebaseerd op het model van de PO-Raad.

Overzicht en duidelijkheid met digitale tool
De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.
De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veel gestelde vragen.

Indien 'u' of 'ik' wordt gebruikt, wordt gedoeld op medewerkers van de school tenzij anders aangegeven.

Link naar digitale tool