Deelregio's

Alle scholen in het SWV 2302 PO werken samen binnen drie deelregio’s. Deze maken onderling afspraken over onderwijsondersteuning en de beleidsuitvoering.

Deelregio Plein Midden Twente (PMT): Hengelo, Borne, Hof van Twente, Haaksbergen.
www.pleinmiddentwente.nl
Telefoonnummers zie contactpagina PMT

Deelregio Enschede (SPOE/KOE): Enschede.
www.deelregio-enschede.nl
Telefoonnummer Steunpunt deelregio Enschede locatie Tromplaan (SPOE): 053 430 86 78 Telefoonnummer Steunpunt deelregio Enschede locatie Moutlaan (KOE): 053 434 94 00

Deelregio Noordoost Twente (OOC): Oldenzaal, Dinkelland en Losser.
Onderwijs Ondersteuning Centrum (OOC)
www.ooc-notwente.nl
Telefoonnummer: 0541 627 010

Deze deelregio’s hebben hun eigen organisatorische vorm voor de ondersteuning van de scholen en veelal ook voor de specifieke arrangementen.
Daarnaast kent elke deelregio een Commissie van Arrangeren voor de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen.