Bestuur

Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van de deelregio’s en een vertegenwoordiger van het SO (4 leden).

Het bestuur stuurt een coördinerend directeur aan die beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden verricht.
Het bestuur stelt het beleid vast en monitort de beleidsuitvoering.
Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij ontwikkelingen en beleidsuitspraken nauwgezet communiceren met de overige schoolbesturen in hun eigen deelregio.

De bestuursleden zijn:

De heer P. Breur - voorzitter (lid college bestuur Dr. Schaepmanstichting)
De heer H. Gerichhausen - penningmeester (lid college bestuur van SOTOG)
De heer A. Timmerhuis - lid (lid college bestuur Consent)
De heer F. Nijhuis - lid (lid college bestuur Konot)
Mevrouw R. Lenselink - coördinerend directeur

Het bestuur is te bereiken via: info@swv2302.nl