Alle kinderen op de juiste school

Dat is passend onderwijs.

Samenwerkingsverband 2302 Primair Onderwijs (SWV 2302 PO) zorgt dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Soms is dat op een speciale school. Maar steeds vaker kunnen kinderen in het regulier onderwijs blijven, al dan niet met ondersteuning op maat.

SWV 2302 PO is een samenwerkingsverband van het onderwijs in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Daarbij zijn ongeveer 34.000 leerlingen betrokken op 180 basisscholen, 6 speciale basisscholen en 7 scholen voor speciaal onderwijs.

Ondersteuning

Passend Onderwijs zorgt ervoor dat ieder kind een goede onderwijsplek krijgt. Onderwijs dat hem of haar uitdaagt en uitgaat van zijn of haar mogelijkheden. Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Sommige kinderen hebben meer begeleiding nodig. We spreken dan van extra ondersteuning. Om voor alle leerlingen een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen samen in het SWV 2302.

Wij ondersteunen en informeren ouders/verzorgers en scholen hun zorgplicht uit te voeren vanaf het aanmelden bij een basisschool.